Op weg naar een nieuwe (her-)start!

De HaanMAC is weer actief voor interim- en advieswerk. Het werkveld nog steeds het het raakvlak tussen de fysieke-ruimte en de mens. De expertise ook: Ruimtelijke opgaves voor wonen/mobiliteit/werken. Van plan naar uitvoering brengen. De ervaring sterk verbreed met lokale en regionale bestuurderservaringen. In woord, beeld en daad naar resultaat! En nog steeds bereikbaar onder de zelfde contactgegevens en anders via info@dehaanmac.nl. !! Tot hopelijk snel !!

All rights reserved with De Haan MAC